O-NAS

ZOSTAŃ NASZYM DARCZYŃCĄ

Jeśli utożsamiasz się z Ligą Obrony Suwerenności i chciałbyś wesprzeć finansowo naszą organizację
– możesz to uczynić dokonując darowizny na realizację naszych celów statutowych.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer konta.
W tytule przelewu należy umieścić dopisek - „darowizna na cele statutowe”.

Liga Obrony Suwerenności

80-308 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2

Bank Zachodni WBK S.A.

67 1500 1025 1210 2007 3488 0000

 

ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN

Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.