O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

Wojciech Podjacki

Wojciech Podjacki – Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Przedsiębiorca, historyk, działacz społeczny i polityczny, publicysta. Wychował trzech synów. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi podstawę utrzymania jego rodziny. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant na Wydziale Historii UG, prezes Naukowego Koła Doktorantów Historii UG (2013-2015), redaktor czasopisma naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”. Do ...
kownacki

Robert Kownacki

Robert Kownacki urodził się 31 października 1970 roku w Gdańsku. Żonaty, wychowuje jednego syna. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując kilkanaście lat w administracji publicznej. Członek Zarządu Głównego i…

zak-rafa

Rafał Żak

Rafał Żak urodził się 21 maja 1987 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu matematyki na PG. Powołanie odnalazł w pracy dydaktycznej i od 2013 roku pracuje jako nauczyciel matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Inicjator wielu ...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.