O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

Wojciech Podjacki

Wojciech Podjacki – Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Przedsiębiorca, historyk, działacz społeczny i polityczny, publicysta. Wychował trzech synów. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi podstawę utrzymania jego rodziny. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant na Wydziale Historii UG, prezes Naukowego Koła Doktorantów Historii UG (2013-2015), redaktor czasopisma naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”. Do ...
kownacki

Robert Kownacki

Robert Kownacki urodził się 31 października 1970 roku w Gdańsku. Żonaty, wychowuje jednego syna. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując kilkanaście lat w administracji publicznej. Członek Zarządu Głównego i…

zak-rafa

Rafał Żak

Rafał Żak urodził się 21 maja 1987 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu matematyki na PG. Powołanie odnalazł w pracy dydaktycznej i od 2013 roku pracuje jako nauczyciel matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Inicjator wielu ...
Podpisz przykładowy

Jarosław Gryń

Jarosław Gryń urodził się 17 kwietnia 1984 roku w Lęborku. Żonaty, wychowuje jednego syna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Działacz społeczny zaangażowany w życie swojego miasta. Jako członek Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski zajmuje się propagowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieraniem lokalnej społeczności w realizacji budżetu ...