O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

podjacki Wojciech Podjacki urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Przedsiębiorca, historyk, działacz społeczny i polityczny, publicysta. Wychował trzech synów. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi podstawę utrzymania jego rodziny. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant na Wydziale Historii UG, prezes Naukowego Koła Doktorantów Historii UG (2013-2015), redaktor czasopisma naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”. Do jego głównych publikacji naukowych należy rozprawa pt. „Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933”. Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarny Gdańsk”. Inicjator wielu akcji społecznych m.in. w obronie polskiego handlu, przemysłu i miejsc pracy. Uczestnik kampanii „Rodzina ma głos!”, uhonorowany Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie (2014). Aktywny uczestnik życia politycznego, współtwórca Komitetu Wyborczego „Ruch Patriotyczny” (2005) i Komitetu Wyborczego Wyborców „Solidarny Gdańsk” (2010). Założyciel, przewodniczący i główny ideolog Ligi Obrony Suwerenności. Redaktor naczelny czasopisma społeczno-politycznego „Polski Szaniec”, które ukazuje się regularnie od 2008 roku. Publikował także na łamach czasopism: „Myśl Polska”, „Nasza Polska”, „Polska Niepodległa” i „Warszawska Gazeta”.