O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

zak-rafaRafał Żak urodził się 21 maja 1987 roku w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych z zakresu matematyki na PG. Powołanie odnalazł w pracy dydaktycznej i od 2013 roku pracuje jako nauczyciel matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Inicjator wielu akcji w obronie Polaków mieszkających za granicą, w szczególności z Kresów Wschodnich, wyróżniony za ofiarną działalność przez Związek Polaków na Litwie. Od wielu lat walczy z separatyzmem na Śląsku, co znajduje odzwierciedlenie w jego działalności i piśmiennictwie. Publicysta i współpracownik czasopisma społeczno-politycznego „Polski Szaniec” oraz biuletynu „Patriota”.