O-NAS

ZARZĄD GŁÓWNY

grynjaroslaw1Jarosław Gryń urodził się 17 kwietnia 1984 roku w Lęborku. Żonaty, wychowuje jednego syna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Ligi Obrony Suwerenności. Działacz społeczny zaangażowany w życie swojego miasta. Jako członek Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski zajmuje się propagowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieraniem lokalnej społeczności w realizacji budżetu partycypacyjnego. Współorganizator lokalnych akcji promujących patriotyzm i wiedzę historyczną. Z ramienia Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów uczestniczy w kontrolowaniu procedur wyborczych, a także walczy o poszanowanie prawa przez organy administracji. Publicysta i współpracownik czasopisma społeczno-politycznego „Polski Szaniec” oraz biuletynu „Patriota”.