O-NAS

O NAS

Liga Obrony Suwerenności powstała 3 maja 2002 roku w Gdańsku, z inicjatywy Wojciecha Podjackiego. Założyciele LOS kierowali się troską i poczuciem odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny oraz pragnieniem poświęcenia się służbie dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. W dniu 26 września 2002 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Ligę Obrony Suwerenności w ewidencji partii politycznych.

Liga Obrony Suwerenności jest ruchem patriotycznym, który opowiada się za zachowaniem suwerenności i integralności Państwa Polskiego oraz ochroną polskich interesów narodowych. Dlatego zdecydowanie występuje przeciwko ruchom separatystycznym oraz niekorzystnym warunkom członkostwa Polski w Unii Europejskiej, sprzeciwiając się unijnemu dyktatowi i walcząc z obcymi wpływami w naszym kraju.

Liga Obrony Suwerenności zwalcza wszelkie przejawy działalności antypolskiej, występuje w obronie prześladowanych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz przeciwstawia się fałszywej propagandzie oczerniającej Polskę i Polaków przed międzynarodową opinią publiczną. Walczy także z patologiami w polskim życiu społeczno-politycznym: korupcją, nepotyzmem, partyjniactwem i partykularyzmem klasy rządzącej.

Liga Obrony Suwerenności sprzeciwia się rabunkowej wyprzedaży majątku narodowego oraz dominacji obcego kapitału na polskim rynku, domagając się preferencji dla rodzimych przedsiębiorstw oraz opodatkowania banków i zagranicznych koncernów. Występuje także w obronie miejsc pracy i polskich pracowników przed wyzyskiem ekonomicznym.

Liga Obrony Suwerenności aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym Polski i wspiera wszelkie inicjatywy służące umocnieniu siły naszego państwa oraz zabezpieczeniu żywotnych interesów Narodu Polskiego. Będąc ruchem wielopokoleniowym łączy w ramach prowadzonej działalności doświadczenie starszego oraz entuzjazm i energię młodszego pokolenia Polaków.

Liga Obrony Suwerenności prowadzi szeroką działalność informacyjną, wydaje czasopismo społeczno-polityczne „Polski Szaniec” i biuletyn informacyjny „Patriota”. Propagując aktywny patriotyzm we wszystkich dziedzinach życia narodowego i państwowego przywraca Polakom, szczególnie młodemu pokoleniu, poczucie godności i dumy z przynależności do Narodu Polskiego.

Liga Obrony Suwerenności ma wiele zadań do wypełnienia, których zrealizowanie poprawi sytuację naszego państwa, a jednym z najważniejszych jest odsunięcie od władzy ludzi wywodzących się z dawnego reżimu i twórców zmowy przy „okrągłym stole”, od wielu lat konsekwentnie zmierzających do demontażu Polski i podporządkowania jej Unii Europejskiej.

Dość władzy szkodników! Nadchodzi czas patriotów!