O-NAS

NASZ PROGRAM

Program Ligi Obrony Suwerenności

Polska jest krajem zdolnych, wykształconych i pracowitych ludzi. Posiadamy zasoby naturalne, majątek oraz przemysł, które w wielu dziedzinach są w stanie zaspokajać potrzeby naszego Narodu. Położenie geograficzne stwarza nam dogodne warunki do rozwijania tranzytu towarów i międzynarodowej wymiany handlowej. Jednak w wyniku sprawowania władzy przez skorumpowanych i nieudolnych polityków oraz uzależnienia Polski od obcych ośrodków decyzyjnych nie możemy wykorzystać tych wszystkich atutów dla poprawienia warunków życia naszych rodaków. Dlatego musimy odsunąć od rządzenia państwem skompromitowane "elity" polityczne oraz zrzucić krępujące nas więzy obcej zależności. Musimy również poprawić jakość rządzenia, zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa i podnieść autorytet władzy, ponieważ tylko w ten sposób możemy wydobyć Polskę z kryzysu i zapewnić Polakom lepszą przyszłość.