O-NAS

AKTUALNOŚCI

Święto Wojska Polskiego

Liga Obrony Suwerenności uczciła bohaterów zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz Święto Wojska Polskiego organizując w dniu 15 sierpnia 2018 roku rocznicowe obchody w Gdańsku. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.30 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego uczczeniem minutą ciszy żołnierzy polskich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny. Następnie Przewodniczący LOS Wojciech Podjacki wygłosił przemówienie, w którym przedstawił okoliczności związane z wojną polsko-bolszewicką. Odniósł się także do aktualnej sytuacji w Polsce oraz zagrożeń dla naszej niepodległości. Skomentował również stan gotowości bojowej Polskich Sił Zbrojnych, które nadal borykają się z wieloma problemami. Na zakończenie zgromadzenia odśpiewano hymn państwowy.