O-NAS

AKTUALNOŚCI

Stop islamizacji

30 czerwca 2016 roku Liga Obrony Suwerenności zorganizowała w Gdańsku pikietę przeciwko polityce imigracyjnej władz miasta pod hasłem – STOP ISLAMIZACJI. Protest ten był odpowiedzią na procedowaną tego dnia uchwałę w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów.

Model ten opiera się na wizji Gdańska, jako miasta wielokulturowego oraz na współdziałaniu miejskich instytucji w celu „integracji migrantów i umiędzynarodowienia miasta”. Liga Obrony Suwerenności sprzeciwia się sprowadzaniu do Polski imigrantów z obcego kręgu kulturowego oraz dostrzega zagrożenia z tym związane, których najdobitniejszym przykładem są dramaty rozgrywające się w państwach Zachodniej Europy. Etniczna i religijna jednolitość jest naszą największą zaletą oraz gwarantem bezpieczeństwa, o którym pomarzyć dziś mogą kraje, które wiele lat temu postawiły na politykę integracji i asymilacji muzułmanów. Władze Gdańska beztrosko powielają dziś błędy zachodu, fundując Polakom multikulturowy tygiel, który za kilkanaście – kilkadziesiąt lat przerodzi się w miejsce zgoła niepodobne do pięknego Gdańska, jaki dziś znamy.

Dlatego postanowiliśmy czynnie zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialności i arogancji władz miejskich, które nie pytając o zdanie mieszkańców Gdańska, poza garstką osób uczestniczących w tzw. konsultacjach społecznych (100 osób), zamierzają realizować swoje chore wizje kosztem Gdańszczan. Pikieta rozpoczęła się o godz. 8.30 i trwała do godz.11.00. W tym czasie w siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie odbywała się sesja, na której procedowano m.in. wspomnianą uchwałę imigracyjną. W trakcie protestu do zgromadzonych manifestantów przemawiał Przewodniczący LOS Wojciech Podjacki, który w żywiołowy sposób przedstawił nasze stanowisko w tej sprawie. Pomimo wczesnej pory i dnia roboczego w proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przybyli też liczni przedstawiciele mediów. Wojciech Podjacki wystąpił tego dnia w Forum Panoramy Gdańskiej, gdzie odniósł się do tematu naszego protestu.