O-NAS

AKTUALNOŚCI

Pikieta w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu w 1943 roku

W 74. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, Liga Obrony Suwerenności zorganizowała 11 lipca przed ukraińskim konsulatem w Gdańsku pikietę protestacyjną, która miała na celu wyrażenie sprzeciwu wobec narastającej fali antypolskich ataków i szerzącego się banderyzmu na terenie Ukrainy.

Protest rozpoczął się o godz. 15.00 minutą ciszy, którą uczczono ofiary ukraińskiego ludobójstwa, a kol. Rafał Żak odczytał zgromadzonym uczestnikom tekst oświadczenia Ligi Obrony Suwerenności w sprawie antypolskich ataków na Ukrainie. Następnie zabrał głos Przewodniczący LOS Wojciech Podjacki, który, w długim i ciekawym przemówieniu, przedstawił historyczne podłoże rozwijającego się w społeczeństwie ukraińskim kultu zbrodniarzy z UPA oraz odniósł się do coraz częstszych przejawów agresji ze strony Ukraińców, która wymierzona jest w „obiekty symbolizujące Państwo Polskie lub będące świadectwem polskości Kresów Południowo-Wschodnich, należących niegdyś do Rzeczypospolitej”. Na zakończenie pikiety wrzucono do skrzynki pocztowej konsulatu egzemplarz odczytywanego wcześniej oświadczenia. Niestety, nie mieliśmy okazji wręczyć go osobiście konsulowi, ponieważ na czas protestu zamknięto tę placówkę. Relację z naszej pikiety można było zobaczyć w gdańskiej Panoramie TVP. Jak potrzebne są tego typu protesty, mogliśmy się przekonać jeszcze tego samego dnia, gdy poinformowano, że w nocy z 10/11 lipca „nieznani sprawcy”, po raz kolejny, zdewastowali w Gdańsku pomnik Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu.