O-NAS

AKTUALNOŚCI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

1 marca 2018 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych odbył się uroczysty Apel na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przy grobach ppor. Danuty Siedzikówny „Inki” i ppłk. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku przedstawicielowi Dowództwa Garnizonu Gdańsk. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia i odbył się Apel Pamięci, po którym przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogiłach naszych bohaterów. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod przewodnictwem kol. Roberta Kownackiego.

4 marca 2018 roku ulicami Gdańska przemaszerowała IV Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, w której wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod przewodnictwem kol. Wojciecha Podjackiego. Defiladę poprzedziło nabożeństwo odprawione w bazylice św. Brygidy przez ks. infułata Stanisława Ziębę. Po mszy przed kościołem uformowała się kolumna marszowa, na której czele jechał na białym koniu gen. Władysław Anders, prowadzący 150 rekonstruktorów reprezentujących różne formacje wojskowe z okresu II wojny światowej i powojennego powstania antykomunistycznego. Duże zainteresowanie wzbudziły pojazdy wojskowe, w tym replika czołgu Panther. Uroczystość uświetniła orkiestra Morskiej Straży Granicznej. Uczestnicy defilady przeszli ulicami Starego Miasta do Zielonej Bramy, gdzie oddziały rekonstruktorów złożyły meldunek gen. Andersowi. Na zakończenie obchodów odbył się koncert patriotyczny.