O-NAS

AKTUALNOŚCI

Manifestacja Kresowian

W dniu 7 lipca 2016 roku przed Sejmem w Warszawie odbyła się manifestacja Kresowian, mająca na celu wywarcie nacisku na parlamentarzystów, aby uchwalono 11 lipca Dniem pamięci pomordowanych podczas ukraińskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Protest rozpoczął się o godz. 13.00 odśpiewaniem przez uczestników hymnu państwowego i odmówieniem wspólnej modlitwy w intencji ofiar ludobójstwa. Następnie wygłoszono wiele przemówień, z których najbardziej poruszające i przybliżające okoliczności dokonanej przez Ukraińców zbrodni oraz odnoszące się do problemów z jej upamiętnieniem, były wystąpienia ks. Tadeusz Isakowicza-Zaleskiego i Stanisława Srokowskiego. Do Sejmu udała się także delegacja Kresowian z petycją domagającą się godnego uczczenia ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W manifestacji wzięła udział liczna grupa działaczy Ligi Obrony Suwerenności z Przewodniczącym Wojciechem Podjackim na czele. Popierając protest Kresowian wyraziliśmy po raz kolejny nasze zdecydowane stanowisko w sprawie potrzeby godnego upamiętnienia zbrodni ludobójstwa dokonanej na Kresach Wschodnich oraz przeciwstawiliśmy się dążeniom do jej zrelatywizowania w imię „dobrych” stosunków z Ukrainą, co od lat próbują robić różni polityczni szulerzy.