O-NAS

AKTUALNOŚCI

98. rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem

10 lutego 2018 roku w Pucku odbyły się uroczystości związane z 98. rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności, której przewodził kol. Jarosław Łukaszewski.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie na Rynku Miejskim o godz. 9.30, gdzie przywitano przybyłych gości, którzy następnie udali się na mszę św. do Puckiej Fary. Po nabożeństwie odbył się przemarsz do Portu Rybackiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Niestety złe warunki pogodowe uniemożliwiły złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wodach Zatoki Puckiej. W uroczystościach asystowała Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Marynarki Wojennej. Działacze LOS zaznaczyli naszą obecność, biorąc udział w pochodzie ulicami Pucka oraz kolportując materiały promujące nasz Ruch.

Zaślubin Polski z Bałtykiem dokonał gen. Józef Haller dowodzący wojskami Frontu Pomorskiego, którego zadaniem było przejęcie Pomorza z rąk Niemców. Zwieńczeniem tej operacji były uroczystości zorganizowane w Pucku 10 lutego 1920 roku. Na tę okazję polscy gdańszczanie ufundowali dwa platynowe pierścienie: jeden gen. Haller wrzucił do morza, drugi założył na palec.