O-NAS

AKTUALNOŚCI

75. Rocznica Ludobójstwa Polaków na Wołyniu

W niedzielę 8 lipca 2018 roku odbyły się w Warszawie Społeczne Obchody 75. Rocznicy Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w których uczestniczyła delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem Przewodniczącego LOS Wojciecha Podjackiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odegraniem hymnu państwowego, zmianą warty i odczytaniem Apelu Pomordowanych. Następnie przedstawiciele organizacji kresowych wygłosili okolicznościowe przemówienia. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślił w swoim wystąpieniu, że „trzeba sobie jasno powiedzieć, że pomimo tego, że minęło już tyle lat, pomimo tego, że III Rzeczpospolita liczy już 30 lat, a wolna Ukraina niemal tyle samo, to nadal podstawowe sprawy nie zostały spełnione. Przede wszystkim nie zostały pochowane kości pomordowanych ofiar ludobójstwa. […] Dopóki III Rzeczpospolita nie rozwiąże tego problemu, nie pochowa tych ofiar, nie wymusi na Ukrainie wstrzymanych ekshumacji, dotąd ta ogromna rana będzie dalej raną”. Podczas uroczystości zabrała głos także przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Janina Kalinowska, która podkreśliła, że rodziny ofiar dopominają się przede wszystkim ekshumacji i godnego pochówku zwłok swoich bliskich zamordowanych przez zbrodniarzy z UPA. Zwróciła się też do polityków polskich i ukraińskich, mówiąc: „Co winni są ci Polacy? Na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, na całych Kresach Wschodnich. Zginęli za co? Za swoją polskość. Tam nie ma już naszej ojczyzny, tam spoczywają nasi najbliżsi, w dołach śmierci, niejednokrotnie na wierzchu jest wysypisko śmieci”.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Piłsudskiego uformował się Marsz Pamięci, który przeszedł przez Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji ofiar ludobójstwa ukraińskiego. Po drodze do Katedry złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy z UPA, zainstalowaną na ścianie Domu Polonii. W obchodach zorganizowanych przez środowiska patriotyczne i kresowe uczestniczyło kilkaset osób, które w podniosłej atmosferze oddały hołd ofiarom banderowców.