O-NAS

AKTUALNOŚCI

74. rocznica śmierci kpt. Józefa Dambka

W tym roku przypadła 74. rocznica śmierci kpt. Józefa Dambka, założyciela Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się 4 marca w Szymbarku i Gołubiu. Wzięła w nich udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod przewodnictwem kol. Rafała Żaka. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Gołubiu o godz. 10.00 w intencji dowódcy i członków TOW „Gryf Pomorski”, a następnie odbył się przemarsz w asyście wojska nad Jezioro Dąbrowskie, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający śmierć kpt. Dambka. W trakcie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz uczczono bohaterów walki o wolną Polskę, apelem poległych i złożeniem wiązanek kwiatów pod odsłoniętym pomnikiem. Dalsze uroczystości odbyły się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie miała miejsce rekonstrukcja historyczna i biesiada patriotyczna.