• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Oświadczenia Ligi Obrony Suwerenności

W sprawie godnego upamiętnienia ofiar ukraińskiego ludobójstwa  na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

W związku z niedopuszczalną ingerencją w sprawy wewnętrzne Państwa Polskiego.

W sprawie kryzysu migracyjnego w Europie.

W sprawie dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie.

W sprawie koalicji zawartej z Ruchem Autonomii Śląska w Sejmiku Śląskim.

W sprawie gloryfikacji ukraińskich nacjonalistów.

W sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej.

W sprawie odrzucenia przez niemiecki rząd wniosku o nadanie Polakom mieszkającym w Niemczech statusu mniejszości narodowej.

W sprawie sprzeciwu wobec proponowanych przez Ruch Autonomii Śląska zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

W sprawie przyszłości polskiego górnictwa.

W sprawie sprzeciwu wobec wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom.

W sprawie sprzeciwu wobec germanizacji polskich dzieci w Niemczech.

W sprawie szkodliwości tzw. ideologii gender.

W sprawie wyroku Sądu Najwyższego zakazującego działalności  ”Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej”.

W sprawie walki z korupcją w sferze działalności publicznej.

W sprawie udzielenia poparcia dla postulatów związków zawodowych.

W związku z z 70. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów
na ludności polskich Kresów Wschodnich.

W sprawie ratyfikacji paktu fiskalnego.

W sprawie przywrócenia należnych praw polskiej mniejszości w Niemczech.

W sprawie sytuacji w polskim szkolnictwie.

W sprawie projektu podniesienia wieku emerytalnego.

W sprawie kłamliwych treści głoszonych przez Ruch Autonomii Śląska.

W sprawie poparcia dla Narodu i Państwa Węgierskiego.

W sprawie projektu likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej.

W sprawie 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W sprawie skandalicznej wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego.

W sprawie obrony praw polskiej mniejszości na Litwie.

W sprawie antypolskiej działalności Ruchu Autonomii Śląska.

W sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Wołyniu przez zbrodniarzy z UPA.

W sprawie szykanowania przez wladze bialoruskie posiadaczy Karty Polaka.

W sprawie wizyty Eriki Steinbach w Polsce.

W sprawie uznania polskiej mniejszości w Niemczech.

W sprawie dyskryminacji Polaków na Litwie.

W sprawie szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków.

W sprawie represji stosowanych wobec Związku Polaków na Białorusi.

W sprawie obrony polskich szkół na Litwie.

W sprawie organizacji obchodów 90 rocznicy III Powstania Śląskiego.

W sprawie uznania traktatu lizbońskiego za zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej.

W sprawie nadużywania władzy przez grupę rządzącą.

W sprawie rozliczenia zbrodni katyńskiej.

W sprawie prześladowania Polaków na Białorusi.

W sprawie gloryfikacji zbrodniarzy OUN-UPA.

W sprawie rozliczenia komunistycznych zbrodniarzy.

W sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego.

W sprawie kryzysu politycznego w Polsce.

W sprawie narastającej brutalności i arogancji władzy.

W sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce.

W sprawie procesu sprawców stanu wojennego.

W sprawie sytuacji w polskich stoczniach.

W sprawie potępienia rosyjskiej agresji na suwerenną Gruzję.

W sprawie rosyjskiego zamachu na integralność terytorialną Gruzji.

W sprawie poparcia dla walczącej Gruzji.

W sprawie poparcia dla Narodu Serbskiego.

Share Button