• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

 

Urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Przedsiębiorca, historyk, działacz społeczny i polityczny, publicysta. Wychował trzech synów. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi podstawę utrzymania jego rodziny. Doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Naukowego Koła Doktorantów Historii UG, redaktor czasopisma naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”. Do jego głównych publikacji naukowych należy rozprawa pt. „Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933”. Przewodniczący stowarzyszenia „Solidarny Gdańsk”, inicjator wielu akcji społecznych m.in. w obronie polskiego handlu, przemysłu i miejsc pracy. Uczestnik kampanii „Rodzina ma głos!”, uhonorowany Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie (2014). Aktywny uczestnik życia politycznego, współtwórca Komitetu Wyborczego „Ruch Patriotyczny” (2005) i Komitetu Wyborczego Wyborców „Solidarny Gdańsk” (2010). Założyciel, przewodniczący i główny ideolog Ligi Obrony Suwerenności. Redaktor naczelny czasopisma społeczno-politycznego „Polski Szaniec”, które ukazuje się regularnie od 2008 roku. Publikował także na łamach czasopism: „Myśl Polska”, „Nasza Polska”, „Polska Niepodległa” i „Warszawska Gazeta”.

Share Button