• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Statut Ligi Obrony Suwerenności

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Liga Obrony Suwerenności (zwana dalej LOS lub Ruchem) jest niezależnym i samorządnym Ruchem narodowo-patriotycznym, który realizuje cele zawarte w swoim Statucie. Liga Obrony Suwerenności prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Władz Naczelnych LOS jest miasto Gdańsk, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, LOS może prowadzić działalność także poza granicami naszego państwa, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

1. Liga Obrony Suwerenności posługuje się:
1) Skrótem – LOS;
2) Godłem, którym jest Orzeł Biały w koronie, dzierżący w szponach monogram LOS umieszczony na biało-czerwonym konturze Państwa Polskiego (wzór godła w załączniku).
2. Świętem organizacyjnym LOS jest dzień 18 kwietnia – upamiętniający koronację Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025 roku.

§ 4

1. Celami LOS są:
1) Działanie na rzecz zapewnienia suwerenności i integralności terytorialnej Państwa Polskiego;
2) Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej Polaków oraz integracji środowisk patriotycznych;
3) Działanie na rzecz zapewnienia Polakom warunków do godnego życia;
4) Działanie na rzecz zapewnienia poszanowania dla niezbywalnych praw i wolności Narodu Polskiego;
5) Działanie na rzecz umacniania siły i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
2. LOS realizuje swoje cele poprzez:
1) Działalność społeczno-polityczną;
2) Działalność wydawniczą i informacyjną;
3) Organizowanie imprez masowych i innych form propagujących działalność Ruchu;
4) Zapewnienie współpracy i wzajemnej pomocy członków, a także wspieranie ich aktywności zmierzającej do integracji w ramach naszego Ruchu;
5) Inne działania sprzyjające realizacji celów Ruchu.

Share Button