• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!
LOS przeciw zmianom w ustawie o mniejszościach narodowych

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności wystosował Oświadczenie w sprawie sprzeciwu wobec proponowanych przez Ruch Autonomii Śląska zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z treścią dokumentu, który można również pobrać w formie pliku .pdf z zakładki „Oświadczenia”, umiejscowionej w górnym menu na naszej stronie.


antyras2014Ruch Autonomii Śląska nie ustaje w działaniach szkodzących Polsce i nawet aneksja Republiki Autonomicznej Krymu przez Rosję oraz jej potępienie przez społeczność międzynarodową nie zniechęcają śląskich separatystów do podejmowania kolejnych akcji, które mogą doprowadzić do destabilizacji Państwa Polskiego. Przykład ukraiński jasno pokazuje, że unitarność Polski jest najlepszym zabezpieczeniem przed potencjalną agresją z zewnątrz i jednocześnie ogranicza działalność odśrodkową. Federalizacja naszego państwa byłaby niebezpiecznym eksperymentem, którego konsekwencje mogą być dla nas wszystkich fatalne.

W ostatnim czasie aktywiści Ruchu Autonomii Śląska podjęli akcję zbierania podpisów pod projektem zmian w „ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”. RAŚ chce doprowadzić, po fiasku rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, do uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Według definicji zawartej w ustawie: mniejszość etniczna odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli polskich językiem, kulturą i tradycją. Ślązacy zaś, pomimo krzykliwej separatystycznej propagandy, nie spełniają tego kryterium. Próby sztucznego stworzenia nowej mniejszości etnicznej, podobnie jak wcześniej nowej mniejszości narodowej, mają wyłącznie na celu stworzenie mylnego wrażenia o odrębności Ślązaków od reszty Polaków. Takie działania mogą jedynie doprowadzić do niepotrzebnych antagonizmów i zatargów w przyszłości, co uporczywie lekceważą polityczni awanturnicy z RAŚ. Próbują oni realizować swoje ambicje polityczne oraz osiągać partykularne cele kosztem skłócania Polaków, nie myśląc jednocześnie o możliwych negatywnych skutkach takich działań.

Liga Obrony Suwerenności z niepokojem przyjęła do wiadomości fakt, że akcję zbierania podpisów pod projektem wspomnianej ustawy poparł Związek Górnośląski, czego wyrazem jest podjęta przez zarząd tej organizacji uchwała z dnia 5 maja 2014 r. Ubolewamy nad tym, że organizacja tak wielce zasłużona dla Śląska wspiera swoim dobrym imieniem separatystów działających w rzeczywistości na szkodę polskości Śląska. Dlatego wydaje się wielce szkodliwym zaangażowanie tej organizacji w polityczne awantury inicjowane przez RAŚ.

Liga Obrony Suwerenności zwraca się do władz Związku Górnośląskiego z apelem o rezygnację z pomysłu zawarcia koalicji i wystawienia wspólnych list wyborczych z Ruchem Autonomii Śląska. W przeciwnym razie oznaczać to będzie, że Związek Górnośląski firmuje antypolską działalność separatystów i odwraca się od tych swoich członków, którzy uważają się za polskich patriotów. Przypominamy również, że samorządność terytorialna jest wystarczającym narzędziem zapewniającym możliwości pielęgnowania regionalnej kultury i na tym polu należy upatrywać rozwiązań mających na celu wspieranie śląskiej tradycji. Tymczasem krótkowzroczne wspieranie separatystów jest działaniem doraźnym, które w przyszłości może przynieść szkodę zarówno Ślązakom, jak i samemu Związkowi Górnośląskiemu.

Gdańsk, dn. 7 lipca 2014 r.

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki

Share Button